Vaak gestelde vragen

Administratieve kwesties

Factureringskwesties

Vragen over VIVAWALLET

Vaak gestelde vragen

Wie we zijn ?

Om de verwachte reactie zo gedetailleerd mogelijk weer te geven, kunt u deze link volgen om meer over ons te weten te komen!

Welke diensten biedt S4I aan ?

Als adviseur op het gebied van betalingsoplossingen heeft S4I een unieke expertise in haar markt. S4I werkt namelijk samen met het merendeel van de actoren die in de Belgische en Europese betalingssector actief zijn. Daardoor kunnen wij elke handelaar objectief adviseren volgens zijn specifieke behoeften en hem de beste markttarieven aanbieden (vooraf onderhandeld met de verschillende leveranciers en verwervers).

Wat is een koper ?

Een acquirer is een bankachtige financiële instelling die verantwoordelijk is voor het innen van geld in een verkoopmodel via een fysieke betaalterminal of een betaalterminal op afstand. Wanneer een handelaar gebruik wenst te maken van de diensten van een payment provider, moet ook een contract worden ondertekend met een acquirer. De overnemer zal dan de rol van financiële dienstverlener vervullen.

Hoe weet ik bij welke koper ik ben ?

De acquirer is de actor die verantwoordelijk is voor het storten van het geld dat door uw betaalterminal wordt geïnd op uw bedrijfsrekening. De naam van uw overnemer kan dus rechtstreeks worden geraadpleegd via uw professionele banktoepassing.

Voorbeelden van overnemers: VivaWallet, EuropaBank, Paynovate, Market Pay, EMS, Worldline, CCV, enz.

Wat moet ik doen als er geld ontbreekt op mijn rekening ?

Allereerst is het noodzakelijk om wat informatie te verzamelen. In de eerste plaats is het noodzakelijk uw koper te identificeren, als u hem niet kent, vindt u deze informatie op uw S4I-bestelbon of op uw kwitanties. Ten tweede moet u bewijzen hebben van het niet-betaalde bedrag (sluitingsbewijzen, bankafschrift). Bel ons ten slotte op 080029379 en ons team zal uw verzoek met plezier behandelen en u helpen zo snel mogelijk een oplossing te vinden.

Waarom ontvang ik mijn transactierapporten niet meer ?

In de eerste plaats is het van belang te bedenken dat de toezending van dagelijkse transactiemeldingen alleen betrekking heeft op de volgende verwervers:

– Europabank

– Paynovate

– CCV

Als de rapportage plotseling is gestopt, neem dan contact met ons op via 080029379 en selecteer de dienst “Administratie”.

Wat is een CODA-bestand ?

Een CODA-bestand (codified daily account statement) is een elektronisch bestand met uitgebreide informatie over de verrichtingen die via uw Belgische rekeningen zijn uitgevoerd. Met andere woorden, het is de gecodificeerde weergave van het papieren rekeningafschrift, maar met meer informatie en details.

Hoe ontvang ik mijn CODA-bestanden ?

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, is het belangrijk dat u uw koper kunt identificeren voordat u contact met ons opneemt. Elke koper heeft immers zijn eigen manier om CODA-bestanden op te stellen en te verzenden.

Paynovate : Stuur een e-mail naar “sales.admin@loyaltek.com” met uw volledige contactgegevens. Paynovate zal contact met u opnemen om u over deze bestanden te informeren.


Vivawallet : U kunt uw aanvraag rechtstreeks via uw VIVA dashboard doen. Ga in het linkermenu naar rapport, selecteer het tabblad “CODA-bestand”. Vervolgens kunt u de periode kiezen waarvoor uw CODA’s gelden. Eindelijk, download het bestand.


CCV : Neem contact met ons op via 080029379 in de afdeling “Administratie”, wij zullen de aanvraag voor u doen.


Europabank : Neem contact met ons op via 080029379 in de afdeling “Administratie”, wij zullen de aanvraag voor u verzorgen.


EMS : Log in op uw ” mijn EMS “-platform en doe een aanvraag via het tabblad ondersteuning.


Hoe verander je de koper ?

Allereerst willen wij u eraan herinneren dat een contract u bindt aan uw koper. Als zodanig heeft elke afnemer zijn eigen beëindigingsvoorwaarden (onafhankelijk van die van S4I). Daarom nodigen wij u uit om te informeren naar de beëindigingsvoorwaarden van uw koper wanneer u van koper wenst te veranderen.

Voor de eigenlijke verandering van verwerver, gelieve ons te contacteren op 080029379, met uw gegevens (huidige verwerver, BTW-nummer, gewenste verwerver voor de verandering, enz.

Wat is de marktreferentie ?

Dit is het referentienummer dat door uw acquirer is aangemaakt om de machine te identificeren waarop u uw elektronische betalingen hebt ontvangen. U kunt het terugvinden op uw rekeningafschriften of op de BTW-factuur die uw acquirer u toestuurt.

Ik heb een promotie gekregen toen ik mijn contract tekende bij S4I, hoe werkt dat ?

In de eerste plaats is het belangrijk te onthouden dat alleen specifieke aanbiedingen die een vermelding in de specifieke opmerkingen van de bestelbon bevatten (onder voorbehoud van het akkoord van uw adviseur) als geldig worden beschouwd. Vervolgens, na verificatie, zal onze boekhoudkundige dienst contact met u opnemen om de facturatiemodaliteiten uit te leggen.

(De aanbieding is pas geldig vanaf 3 maanden activiteit van de klant)

Administratieve kwesties

Hoe activeer ik mijn domiciliëring ?

Het is gemakkelijk, volg deze link , download het domiciliëringsdocument en stuur het naar ons terug via Support@smart4invest.com.

Heb ik een verzekering nodig voor mijn terminal ?

Wanneer u nieuwe computerapparatuur aanschaft, zoals een betaalterminal, is het van essentieel belang dat u uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte brengt. Zo dekt uw verzekering in geval van een incident de kosten van eventuele reparaties of vervanging van uw machine. Vergeet niet dat uw betaalterminal een werkinstrument is om betalingen van uw klanten te innen.

Kan ik de verslagen van mijn transacties krijgen ?

Ja, al onze kopers hebben een dagelijkse rapportdienst. Om deze dienst te activeren, gaat u naar de rubriek “reeds klant” op onze website (administratief gedeelte) of volgt u deze link.

Hoe kan ik mijn algemene gegevens wijzigen ?

U kunt een wijziging van uw contactgegevens aanvragen via onze website door deze link te volgen of contact op te nemen met onze administratieafdeling op 0800 29 379.

Factureringskwesties

Ik ontvang mijn rekeningen niet elke maand, is dit normaal ?

Onze factureringscyclus is driemaandelijks, die u op verzoek kunt wijzigen door te bellen naar 0800 29 379. Het is dus heel normaal dat u deze facturen niet elke maand ontvangt, maar eerder om de drie maanden.

Wanneer moet ik mijn rekeningen betalen ?

Op elk van uw facturen staat een vervaldatum die in acht moet worden genomen. Na deze datum ontvangt u een eerste herinnering (eerste herinnering gratis) 5 kalenderdagen na de vervaldatum. Na de eerste aanmaning heeft u 5 dagen de tijd om orde op zaken te stellen. Na deze periode zal u een tweede herinnering worden toegestuurd, plus een vergoeding van €25 op het totale bedrag van uw factuur. Indien wij nog steeds geen betaling van uw factuur hebben ontvangen, zullen uw diensten worden opgeschort en zal uw dossier naar onze incassobedrijf FIDISUD worden gestuurd. Een reactiveringskost (€ 30 excl. BTW) zal aangerekend worden voor de reactivering van uw producten op uw volgende factuur. Om te voorkomen dat u het vergeet, kunt u hier uw automatische incasso aanvragen.

Op welke rekening(en) moet ik mijn rekeningen betalen ?

Wanneer u een S4-factuur ontvangt, staan er onderaan de pagina drie rekeningnummers vermeld om de betaling te verrichten. U kunt de betaling overmaken op de rekening van uw keuze.

PS: Indien u een domiciliëringsmandaat met S4I (of een van haar financiële partners) hebt ondertekend, dient de factuur die u ontvangt slechts als een indicatie te worden beschouwd (bijvoorbeeld voor uw boekhouding). Het is inderdaad niet nodig deze factuur manueel te betalen aangezien het huurbedrag rechtstreeks van uw rekening zal worden afgeschreven.

Welke mededeling moet ik doen als ik mijn rekeningen betaal ?

Net onder uw contactgegevens vindt u de factuurreferenties. U hoeft deze referenties alleen in vrije tekst te vermelden bij de betaling van uw factuur.

Waarom komen de rekeningen die ik ontvang van een bank ?

Het beheer van de huurbetalingen voor onze producten en diensten wordt gewaarborgd door een financiële instelling. Gelieve contact op te nemen met onze boekhoudafdeling op 0800 29 379 indien u hierover meer informatie wenst.

Vraag over VIVAWALLET

Hoe koppel ik mijn terminal aan mijn VIVA-rekening ?

Volg deze link om de ondersteunende video over dit onderwerp te zien.

Hoe activeer ik mijn betaalterminal ?

Volg deze link om de ondersteunende video over dit onderwerp te zien.

Hoe gebruik ik mijn VIVA-terminal ?

Volg deze link om de ondersteunende video over dit onderwerp te zien.

Hoe kan ik de internetverbinding op mijn VIVA-terminal wijzigen ?

Volg deze link om de ondersteunende video over dit onderwerp te zien.

Hoe kan ik mijn VIVA-account laten verifiëren?

U hoeft alleen maar de validatie stappen te volgen via uw VIVA dashboard, als u niet weet hoe u verder moet gaan met deze stappen, neem dan contact op met VIVAWALLET op 02 342 07 90 voor de follow-up van uw aanvraag.

Waar wordt het geld van mijn transacties naartoe gestuurd als ik een VIVA-betaalterminal gebruik ?

Alle transacties die door de VIVAWALLET betaalterminals worden ontvangen, worden overgemaakt naar een VIVA-rekening. Bij het aanmaken van uw VIVAWALLET betaalomgeving wordt een zakelijke rekening op uw naam aangemaakt en geregistreerd bij de NBB. Uw geld wordt naar deze rekening overgemaakt.

Hoe maak ik geld over van mijn VIVA-rekening naar een andere rekening ?

Allereerst is het van essentieel belang dat uw account “geverifieerd” is, als dit niet het geval is, raadpleeg dan de eerste van de VIVA services vragen om dit op te lossen. Dan in een van de bovenste tabbladen van je dashboard heb je een rubriek “geld overmaken” klik erop. U komt in een ander venster waar u overschrijvingen kunt doen naar geregistreerde begunstigden, u hoeft alleen de rekening te registreren waarop u uw geld wilt overmaken.

Waarom wordt er €125 van mijn rekening afgeschreven als ik op bepaalde plaatsen met mijn VIVAWALLET-kaart betaal ?

In tegenstelling tot een aankoop via een Bancontact-terminal, weet niemand het exacte bedrag wanneer je aan de pomp benzine gaat halen.

De transactie verloopt dus in twee fasen.

Eerst voert u uw kaart in en geeft u toestemming voor de afhaling van het bedrag dat overeenkomt met het aantal opgenomen liters. Vervolgens vraagt de terminal in het station aan de bank om te bevestigen dat de kaart operationeel is en dat de rekening is gecrediteerd (duur van de operatie: enkele milliseconden. Met andere woorden, volledig transparant voor de gebruiker).

Bij het begin van acte 2 wordt de benzine ingenomen en wordt de kaart gedebiteerd met het exacte bedrag. Nogmaals, de informatie die tussen de terminal en de bank werd doorgegeven, verliep vrijwel onmiddellijk. Je vertrekt, en dat kan het einde van het hoofdstuk zijn. Behalve dat… Tussen deze twee operaties is een provisie van 125 tot 375 euro op uw rekening “gereserveerd”. Deze provisie wordt tijdelijk ingehouden voor het geval u die dag afgeleid bent en probeert te vertrekken zonder te betalen.